IV OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI „GOSTYNIN 2017″

Miasto Gostynin, jak sama nazwa głosi, chętnie gości. Stąd też nie dziwi fakt, że w latach 2009, 2010 i 2016 bywali w naszym mieście artyści plastycy z całej Polski. Hołdując tej pięknej tradycji Miejskie Centrum Kultury organizuje w dniach 1-10 lipca 2017 r. IV Ogólnopolski Plener Malarski „Gostynin 2017″. Przyświeca mu idea „Spotykamy się by malować, malujemy by się spotkać”.

Celami pleneru są ukazanie urody naszego miasta i jego promocja, popularyzacja sztuki, jak również stworzenie możliwości integracji środowisk artystycznych i twórczych z naszego kraju. Stąd też pośród autorów pojawią się zaproszeni uczestnicy miejscowi i uczestnicy pleneru spoza Gostynina.

Uroczysta wystawa podsumowująca plener odbędzie się 6 października 2017 r. w Galerii Miejskiego Centrum Kultury im. Pawła Tencera.

Komisarzem pleneru jest p. Krzysztof Koper.

plener plakat