JUBILEUSZOWY XX TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

TJW 2017

Regulamin:

  • Podczas turnieju autor prezentuje (czyta lub recytuje) osobiście jeden własny utwór poetycki, wcześniej niepublikowany i nienagrodzony w konkursach
  • Tematyka utworu jest dowolna
  • Jeden egzemplarz utworu należy przekazać do wglądu jury podczas turnieju
  • Udział należy zgłosić do dnia poprzedzającego turniej
  • Organizatorzy przyznają nagrody w trzech kategoriach:

– VII klasa szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum”

– szkoły średnie

– dorośli