RADA SŁUCHACZY GUTW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

RADA SŁUCHACZY GUTW W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Krystyna Wójcik – przewodnicząca rady

Adam Móżdźyński – zastępca

Stanisław Zaremba – sekretarz

Barbara Warecka

Maria Moczydłowska

Elżbieta Obszyńska

Eugeniusz Paliwoda